Blog

Českou republiku čeká pokus o legalizaci THC. Dočkáme se práva dopěstovat si svou vlastní spotřebu?

V České republice progresivně smýšlející politické strany již několik let bojují za legalizaci konopí. My se dnes podíváme na Piráty a jejich představu, jak by to v praxi mělo vypadat.

Českým farmářům by to otevřelo nový několikamilionový trh.

Když se podíváme nejen do zámoří, ale i na evropské země, je jasné, že dochází ke změně přístupů států k problematice psychoaktivního konopí. To že by se měly restrikce pomalu vytrácet je zejména díky rozsáhlým vědeckým výzkumům jasné, není tedy divu, že čím dál více zemí přehodnocuje svou politiku zacházení s touto rostlinou.

PROČ LEGALIZOVAT:

  • V první řadě chce strana Pirátů umožnit každému dospělému občanovi ČR pěstování konopí k vlastnímu užívání
  • Piráti chtějí omezit negativní dopad rizikového užívání konopí a to efektivní prevencí a „harm reduction“ přístupem
  • Chtějí maximálně omezit celý černý trh s konopí a tím obecně změnit přístup dospívajících a mladistvých ke konopí
  • Snížit výdaje na kriminalizaci malých uživatelů
  • No a samozřejmě se strana dívá i na finanční hledisko celé věci, a tedy aby stát využil potenciál zisku z daní z legálního konopí

Důvody pro legalizaci konopí jsou však mnohem rozsáhlejší, než jen následovat nějaký globální trend. V dnešní době je již vědecky dokázáno, že užívání psychoaktivního konopí není v žádném směru nebezpečnější ani společensky škodlivější než pití alkoholu, ke kterému společnost přistupuje stále benevolentněji, i přes možná rizika a větší nebezpečí.

Ilegalita konopí přišla ještě za dob prohibice a podle tehdejších iniciátorů šlo zejména o zdraví lidí a větší bezpečí v rámci společnosti. Avšak efekt se minul účinkem, až by se dalo říci, že byl opačný než se čekalo.

Lidé kvůli prohibici nepřestali užívat konopí, ale museli přejít na černý trh, aby se k němu opět dostali. Jak již stojí v názvu, jde o černý trh, který je neregulovaný, což znamená, že lidé si mohou na základě kouření takového konopí poškozovat dlouhodobě zdraví různými pesticidy, těžkými kovy nebo plísněmi. Dále se přes černý trh ke konopí spíše dostanou mladistvý, protože dealer si občansky nevyptá, ale v licencovaném obchodě člověku pod 18 let konopí zkrátka neprodají.

Velmi zásadním faktorem který podporuje novou regulaci psychoaktivního konopí a tedy změnu zákona jsou peníze. Už jen prvním snížením výdajů souvisejících s vymáháním práva ve spojitosti s touto rostlinou by Česká republika mohla ušetřit více než 600 milionů korun. Podíváme-li se na to, jak by uměl stát profitovat a ne jen šetřit, daňové výnosy z regulace trhu s konopí jako takovou by mohly státu vydělat do rozpočtu až 1,8 miliardy korun českých. Kdyby byl povolen jak prodej konopných produktů, tak export konopí do například Německa, kde aktuálně vzniká a roste legální trh s konopí, mohly by být výdělky až zdvoj či trojnásobené.

K iniciativě za dekriminalizaci marihuany se nedávno přihlásil i James Cole vytvořením Charty 420, o které se více dozvíš v našem blogu.

Přesto jak všechno jednoduše a ideálně působí, tak taková zásadní změna musí být doložena o fakta a studie. Piráti dali dohromady tým odborníků a vytvořili dopadovou studii zkoumající regulaci psychoaktivního konopí v České republice. Tato studie obsahuje multikriteriální analýzu hodnocení dopadů různých nastavení regulace, ale hlavně analýzu nákladů a výnosů. Dále sleduje různé případné důsledky a pracuje se všemi možnými alternativami dopadu této regulace. V rámci dopadové studie byly porovnávány různé regulační rámce (např. Kanada, Nizozemsko) a u nich byly vyhodnocovány dopady v různých sledovaných oblastech (užívání mezi mladistvými, zdravotní náklady, dopravní nehody, ceny apod.). Na základě toho se Piráti v rámci dopadové studie snažili namixovat regulaci s prvky z různých systémů tak, aby obsahovaly co nejefektivnější dosažení jejich cílů, které jsme si výše v tomto blogu vzpomínali.

My jako Highlife420 se těšíme z toho, jak progresivně smýšlejí politické strany v České republice a Pirátům držíme palce v naplnění jejich plánu.