Blog

Českú republiku čaká pokus o legalizáciu THC. Dočkáme sa práva dopestovať si svoju vlastnú spotrebu?

V Českej republike progresívne zmýšľajúce politické strany už niekoľko rokov bojujú za legalizáciu konope. My sa dnes pozrieme na Pirátov a ich predstavu, ako by to v praxi malo vyzerať.
Českým farmárom by to otvorilo nový niekoľkomiliónový trh.

Keď sa pozrieme nielen do zámoria, ale aj na európske krajiny, je jasné, že dochádza k zmene prístupov štátov k problematike psychoaktívneho konope. To že by sa mali reštrikcie pomaly vytrácať je najmä vďaka rozsiahlym vedeckým výskumom jasné, nie je teda divu, že čoraz viac krajín prehodnocuje svoju politiku zaobchádzania s touto rastlinou.

PREČO LEGALIZOVAŤ:

    • V prvom rade chce strana Pirátov umožniť každému dospelému občanovi SR pestovanie konope na vlastné užívanie
    • Piráti chcú obmedziť negatívny dopad rizikového užívania kanabisu a to efektívnou prevenciou a „harm reduction“ prístupom
    • Chcú maximálne obmedziť celý čierny trh s konope a tým všeobecne zmeniť prístup dospievajúcich a mladistvých ku konope
    • Znížiť výdavky na kriminalizáciu malých používateľov
    • No a samozrejme sa strana pozerá aj na finančné hľadisko celej veci, a teda aby štát využil potenciál zisku z daní z legálneho konope

Dôvody pre legalizáciu konope sú však oveľa rozsiahlejšie, než len nasledovať nejaký globálny trend. V dnešnej dobe je už vedecky dokázané, že užívanie psychoaktívneho konope nie je v žiadnom smere nebezpečnejšie ani spoločensky škodlivejšie ako pitie alkoholu, ku ktorému spoločnosť pristupuje stále benevolentnejšie, aj napriek možným rizikám a väčším nebezpečenstvám.

Ilegalita kanabisu prišla ešte za čias prohibície a podľa vtedajších iniciátorov išlo najmä o zdravie ľudí a väčšie bezpečie v rámci spoločnosti. Avšak efekt sa minul účinkom, až by sa dalo povedať, že bol opačný ako sa čakalo.

Ľudia kvôli prohibícii neprestali užívať konope, ale museli prejsť na čierny trh, aby sa k nemu opäť dostali. Ako už stojí v názve, ide o čierny trh, ktorý je neregulovaný, čo znamená, že ľudia si môžu na základe fajčenia takéhoto konope poškodzovať dlhodobo zdravie rôznymi pesticídmi, ťažkými kovmi alebo plesňami. Ďalej sa cez čierny trh ku konope skôr dostanú mladistvý, pretože díler si občiansky nevypýta, ale v licencovanom obchode človeku pod 18 rokov konope skrátka nepredajú.

Veľmi zásadným faktorom ktorý podporuje novú reguláciu psychoaktívneho konope a teda zmenu zákona sú peniaze. Už len prvým znížením výdavkov súvisiacich s vymáhaním práva v spojitosti s touto rastlinou by Česká republika mohla ušetriť viac ako 600 miliónov korún. Ak sa pozrieme na to, ako by vedel štát profitovať a nie len šetriť, daňové výnosy z regulácie trhu s konope ako takou by mohli štátu zarobiť do rozpočtu až 1,8 miliardy českých korún. Keby bol povolený tak predaj konopných produktov, ako aj export konope do napríklad Nemecka, kde aktuálne vzniká a rastie legálny trh s konope, mohli by byť zárobky až zdvoj či trojnásobené.

K iniciatíve za dekriminalizáciu marihuany sa nedávno prihlásil aj James Cole vytvorením Charty 420, o ktorej sa viac dozvieš v našom blogu.

Napriek tomu ako všetko jednoducho a ideálne pôsobí, tak taká zásadná zmena musí byť doložená o fakty a štúdie. Piráti dali dohromady tím odborníkov a vytvorili dopadovú štúdiu skúmajúcu reguláciu psychoaktívneho konope v Českej republike. Táto štúdia obsahuje multikriteriálnu analýzu hodnotenia vplyvu rôznych nastavení regulácie, ale hlavne analýzu nákladov a výnosov. Ďalej sleduje rôzne prípadné dôsledky a pracuje so všetkými možnými alternatívami dopadu tejto regulácie. V rámci dopadovej štúdie boli porovnávané rôzne regulačné rámce (napr. Kanada, Holandsko) a u nich boli vyhodnocované dopady v rôznych sledovaných oblastiach (užívanie medzi mladistvými, zdravotné náklady, dopravné nehody, ceny a pod.). Na základe toho sa Piráti v rámci dopadovej štúdie snažili namixovať reguláciu s prvkami z rôznych systémov tak, aby obsahovali čo najefektívnejšie dosiahnutie ich cieľov, ktoré sme si vyššie v tomto blogu spomínali.

My ako Highlife420 sa tešíme z toho, ako progresívne zmýšľajú politické strany v Českej republike a Pirátom držíme palce v naplnení ich plánu.