Blog

CBD JAKO OCHRANA PŘED ÚČINKY ALKOHOLU?!

CBD JAKO OCHRANA PŘED ÚČINKY ALKOHOLU?!

Požívání alkoholu bylo v roce 2018 dle Světové zdravotnické organizace přímo či nepřímo zodpovědné za 5 % všech úmrtí. Podle nejnovších studií vědci tvrdí, že kanabinoid CBD by tento stav mohl zvrátit. Vědci zkoumají účinky CBD ve spojení s alkoholem od sedmdesátých let a výsledek? CBD může pomoci napravit škody napáchané alkoholem, ale také předejít jejich vzniku.

Je všeobecně známo, že konzumace alkoholu v nadměrném množství způsobuje poškození buněk, zvyšuje riziko zánětu či onemocnění jater. Snížení imunitních funkcí navíc může významně přispívat k výskytu rakoviny. Daniel Liput se svým týmem provedl v roce 2013 výzkum na potkanech, při němž bylo zjištěno, že CBD snižuje poškození mozkových buněk způsobené nadměrnou konzumací alkoholu téměř o 49 %. Rok poté proběhla další studie, tentokrát pod vedením doktorky Lili Yang, která přišla s výsledky, že CBD snižuje poškození jater způsobené etanolem a podporuje výměnu nových buněk, čímž pomáhá k regeneraci poškozených tkání. Ve spojení s interakcí CBD v játrech je důležité řídit se správným dávkováním, protože opravdu nadmíru vysoké dávky kanabidiolu vedly v jiné studii k poškození jater.

Dr. Melanie Bone, gynekoložka s více než 30letou praxí v oblasti léčby konopím, tvrdí: „CBD může napomáhat při snižování škod způsobených konzumací alkoholu. Snížením touhy a zkvalitněním obranyschopnosti lidského těla může pomoci postiženým minimalizovat škody spojené s alkoholismem. Je prokázána například schopnost CBD snižovat jaterní toxicitu způsobenou alkoholem u myší.“ Vzhledem k testování na zvířatech nejde s jistotou říci, zda projevy budou stejné u člověka, proto je zapotřebí dalších výzkumů v této oblasti.

CBD může jednak částečně odvrátit poškození způsobené nadměrnou konzumací alkoholu, zároveň však, a to je možná ještě důležitější, může pomoci alkoholikům překonat nutkání, které k pití vede.

I přes terapeutické účinky zde ale určitě nelze aplikovat „kupecké počty“, tedy že jedna lahev tvrdého alkoholu a čtvrt gramu CBD je lepší než 4 piva a žádné CBD. Kanabidiol v tomto případě může pouze snížit poškození, nejlepší možností je však samozřejmě se jakémukoliv poškození vyhnout.

TROJITÁ OCHRANA:

CBD může omezit poškození jater

CBD může omezit poškození mozku 

CBD může omezit konzumaci alkoholu

CBD A POŠKOZENÍ JATER

Poškození jater vyvolané nadměrnou konzumací alkoholu lze pomocí CBD alespoň částečně odvrátit, jak ukazují provedené studie. A to díky antioxidačním a imunomodulačním účinkům CBD a schopnosti tohoto kanabinoidu ovlivňovat metabolismus lipidů.

Dlouhodobé poškození jater vzniká v mnoha případech hromaděním tuků v jaterní tkáni, a právě hromadění tukových buněk v játrech CBD omezuje. Játra zároveň obsahují takzvané Itovy buňky – ty se vlivem poškození jater (ať už mechanického, nebo právě chemického, tedy v tomto případě alkoholem) mohou transformovat a způsobit tak výše zmiňovanou fibrózu. Právě vadné, „vzbouřené“ buňky, které se transformují, může CBD eliminovat, a tím předejít poškození jater. I přes příznivé účinky CBD na játra je však nutné si uvědomit, že i tento blahodárný proces má své limity. Obrovské dávky CBD mohou být pro tělo spíše zátěží.

CBD A POŠKOZENÍ MOZKU

Pod slovy „poškození mozku“ si zřejmě řada z nás představí člověka upoutaného na lůžko, neschopného interakce s okolím. Poškození mozku je však v tomto ohledu podobné poškození jater (jako i většiny ostatních orgánů) – jde o spektrum, nikoliv o stav „buď, anebo“. Alkohol snižuje počet neuronů a komplikuje jejich vzájemnou komunikaci, vyvolává poškození v několika mozkových oblastech, příkladem mohou být frontální lalok či limbický systém. Takové poškození mozku v praxi znamená zhoršení kognitivních schopností, prostřednictvím kterých člověk vnímá svět a reaguje na vnější podněty. Právě takové poškození mozku může CBD díky svým neuroprotektivním, antioxidačním a imunomodulačním vlastnostem pomoci omezit.

Klinické studie ukazují, že CBD výrazně snižuje ztrátu neuronů vyvolanou etanolem, a to jak při jednorázovém příjmu, tak i v případě chronického pití alkoholu. V případě již nastalého poškození pak CBD napomohlo částečné obnově kognitivních funkcí.

CBD SNIŽUJE MOTIVACI K PITÍ ALKOHOLU

Dosud provedené klinické výzkumy naznačují, že kanabinoid CBD může pomoci při nutkavých stavech, například při bažení po alkoholu. Pro někoho, komu se alkohol vymknul kontrole a ze sluhy se stal pánem, však může CBD znamenat pomyslný záchranný kruh.

Výsledky studií ukazují, že CBD může pomoci snížit příjem alkoholu několika způsoby. Těmi nejdůležitějšími jsou jednak omezení bažení a omezení motivace k pití a zároveň omezení k relapsu vedoucích stavů, ale také terapeutický vliv CBD na úzkostné stavy – motivace k pití tak může být potlačena již v samotném zárodku, nikoliv pouze omezena již ve fázi konzumace.

V roce 2019 vyšel systematický přehled postavený na 12 vyhovujících studiích, které se zabývali tímto tématem. Z celkového počtu bylo 8 z nich provedeno na hlodavcích, další 3 na dospělých lidech a poslední 1 s použitím buněčné kultury. U hlodavců bylo zjištěno, že CBD snižuje potřebu vyhledávání alkoholu, samo aplikování (tedy pití „o samotě“) a v neposlední řadě zmírňuje křeče vyvolané nadměrnou konzumací alkoholu. Ve studiích na lidech byl kanabidiol velmi dobře snášen, přičemž nijak neinteragoval s alkoholem. Obecně se zdá být CBD dobrým kandidátem na farmakoterapii spojenou s léčbou závislosti, zejména díky svým pozitivním účinkům na poškození způsobená nadměrným pitím.

Další studie zkoumala schopnost kanabidiolu zabránit relapsu a touze opakovaně užívat alkohol u potkanů. Výsledky prokázaly výrazně sníženou chuť po alkoholu. Prevence relapsů při užívání CBD je známa též ve spojení s dalšími návykovými látkami.

Jednou z hlavních nevýhod alkoholu, s níž jsme všichni pravděpodobně příliš dobře obeznámeni, je kocovina. Naštěstí olej CBD nepřichází s žádným druhem kocoviny a může vám dokonce pomoci překonat ji. Ve skutečnosti se CBD olejem nemůžete předávkovat ani když ho užijete více, než potřebujete, nezažijete žádné vedlejší účinky. Je zajímavé, jako vám CBD olej může pomoci bojovat proti kocovině z alkoholu tím, že vám ulevý od některých z nepříjemných příznaků, jako je úzkost, nevolnost, bolesti hlavy a bolest těla. Může také zlepšit vaše mentální schopnosti a dostat vás do lepší nálady. CBD zmírňuje hladinu alkoholu v krvi.

Jste připraveni vymněnit alkohol za zdravější olej CBD? Doporučujeme začít s produktem CBD v MCT oleji.