Blog, Uncategorized

CBD AKO OCHRANA PRED ÚČINKAMI ALKOHOLU?!

CBD AKO OCHRANA PRED ÚČINKY ALKOHOLU?!

Požívanie alkoholu bolo v roku 2018 podľa Svetovej zdravotníckej organizácie priamo alebo nepriamo zodpovedné za 5 % všetkých úmrtí. Podľa najnovších štúdií vedci tvrdia, že kanabinoid CBD by tento stav mohol zvrátiť. Vedci skúmajú účinky CBD v spojení s alkoholom od sedemdesiatych rokov a výsledok? CBD môže pomôcť napraviť škody napáchané alkoholom, ale tiež predísť ich vzniku.

Je všeobecne známe, že konzumácia alkoholu v nadmernom množstve spôsobuje poškodenie buniek, zvyšuje riziko zápalu alebo ochorenia pečene. Zníženie imunitných funkcií navyše môže významne prispievať k výskytu rakoviny. Daniel Liput so svojím tímom vykonal v roku 2013 výskum na potkanoch, pri ktorom sa zistilo, že CBD znižuje poškodenie mozgových buniek spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu takmer o 49 %. Rok potom prebehla ďalšia štúdia, tentoraz pod vedením doktorky Lili Yang, ktorá prišla s výsledkami, že CBD znižuje poškodenie pečene spôsobené etanolom a podporuje výmenu nových buniek, čím pomáha k regenerácii poškodených tkanív. V spojení s interakciouCBD v pečeni je dôležité riadiť sa správnym dávkovaním, pretože naozaj nadmieru vysoké dávky kanabidiolu viedli v inej štúdii k poškodeniu pečene.

Dr. Melanie Bone, gynekologička s viac ako 30-ročnou praxou v oblasti liečby kanabisom, tvrdí: „CBD môže napomáhať pri znižovaní škôd spôsobených konzumáciou alkoholu. Znížením túžby a skvalitnením obranyschopnosti ľudského tela môže pomôcť postihnutým minimalizovať škody spojené s alkoholizmom. Je preukázaná napríklad schopnosť CBD znižovať pečeňovú toxicitu spôsobenú alkoholom u myší.“ Vzhľadom na testovanie na zvieratách nejde s istotou povedať, či prejavy budú rovnaké u človeka, preto sú potrebné ďalšie výskumy v tejto oblasti.

>

CBD môže na jednej strane čiastočne odvrátiť poškodenie spôsobené nadmernou konzumáciou alkoholu, zároveň však, a to je možno ešte dôležitejšie, môže pomôcť alkoholikom prekonať nutkanie, ktoré k pitiu vedie.

Aj napriek terapeutickým účinkom tu ale určite nemožno aplikovať „kupecké počty“, teda že jedna fľaša tvrdého alkoholu a štvrť gramu CBD je lepšia ako 4 pivá a žiadne CBD. Kanabidiol v tomto prípade môže iba znížiť poškodenie, najlepšou možnosťou je však samozrejme sa akémukoľvek poškodeniu vyhnúť.

TROJITÁ OCHRANA:

CBD môže obmedziť poškodenie pečene

CBD môže obmedziť poškodenie mozgu 

CBD môže obmedziť konzumáciu alkoholu

CBD A POŠKODENIE PEČENE

Poškodenie pečene vyvolané nadmernou konzumáciou alkoholu možno pomocou CBD aspoň čiastočne odvrátiť, ako ukazujú vykonané štúdie. A to vďaka antioxidačným a imunomodulačným účinkom CBD a schopnosti tohto kanabinoidu ovplyvňovať metabolizmus lipidov.

Dlhodobé poškodenie pečene vzniká v mnohých prípadoch hromadením tukov v tkanive pečene, a práve hromadenie tukových buniek v pečeni CBD obmedzuje. Pečeň zároveň obsahuje takzvané Itovy bunky – tie sa vplyvom poškodenia pečene (či už mechanického, alebo práve chemického, teda v tomto prípade alkoholom) môžu transformovať a spôsobiť tak vyššie spomínanú fibrózu. Práve chybné, „vzbúrené“ bunky, ktoré sa transformujú, môže CBD eliminovať, a tým predísť poškodeniu pečene. Aj napriek priaznivým účinkám CBD na pečeň je však nutné si uvedomiť, že aj tento blahodarný proces má svoje limity. Obrovské dávky CBD môžu byť pre telo skôr záťažou.

CBD A POŠKODENIA MOZGA

Pod slovami „poškodenie mozgu“ si zrejme mnohí z nás predstavia človeka pripútaného na lôžko, neschopného interakcie s okolím. Poškodenie mozgu je však v tomto ohľade podobné poškodeniu pečene (ako aj väčšiny ostatných orgánov) – ide o spektrum, nie o stav „buď alebo“. Alkohol znižuje počet neurónov a komplikuje ich vzájomnú komunikáciu, vyvoláva poškodenie v niekoľkých mozgových oblastiach, príkladom môžu byť frontálny lalok či limbický systém. Takéto poškodenie mozgu v praxi znamená zhoršenie kognitívnych schopností, prostredníctvom ktorých človek vníma svet a reaguje na vonkajšie podnety. Práve také poškodenie mozgu môže CBD vďaka svojim neuroprotektívnym, antioxidačným a imunomodulačným vlastnostiam pomôcť obmedziť.

Klinické štúdie ukazujú, že CBD výrazne znižuje stratu neurónov vyvolanú etanolom, a to ako pri jednorazovom príjme, tak aj v prípade chronického pitia alkoholu. V prípade už nastalého poškodenia potom CBD pomohlo čiastočnej obnove kognitívnych funkcií.

CBD ZNIŽUJE MOTIVÁCIU NA PITIE ALKOHOLU

Doteraz vykonané klinické výskumy naznačujú, žekanabinoid CBD môže pomôcť pri nutkavých stavoch, napríklad pri bažení po alkohole. Pre niekoho, komu sa alkohol vymkol kontrole a zo sluhu sa stal pánom, však môže CBD znamenať pomyselný záchranný kruh.

Výsledky štúdií ukazujú, že CBD môže pomôcť znížiť príjem alkoholu niekoľkými spôsobmi. Tými najdôležitejšími sú jednak obmedzenia baženia a obmedzenia motivácie na pitie a zároveň obmedzenia na relaps vedúcich stavov, ale aj terapeutický vplyv CBD na úzkostné stavy – motivácia na pitie tak môže byť potlačená už v samotnom zárodku, nie iba obmedzená už vo fáze konzumácie.

V roku 2019 vyšiel systematický prehľad postavený na 12 vyhovujúcich štúdiách, ktoré sa zaoberali touto témou. Z celkového počtu bolo 8 z nich vykonaných na hlodavcoch, ďalšie 3 na dospelých ľuďoch a posledné 1 s použitím bunkovej kultúry. U hlodavcov sa zistilo, že CBD znižuje potrebu vyhľadávania alkoholu, samo aplikovanie (teda pitie „o samote“) av neposlednom rade zmierňuje kŕče vyvolané nadmernou konzumáciou alkoholu. V štúdiách na ľuďoch bol kanabidiol veľmi dobre znášaný, pričom nijako neinteragoval s alkoholom. Všeobecne sa zdá byť CBD dobrým kandidátom na farmakoterapiu spojenú s liečbou závislosti, najmä vďaka svojim pozitívnym účinkom na poškodenie spôsobené nadmerným pitím.

Ďalšia štúdia skúmala schopnosť kanabidiolu zabrániť relapsu a túžbe opakovane užívať alkohol u potkanov. Výsledky preukázali výrazne zníženú chuť po alkohole. Prevencia relapsov pri užívaní CBD je známa tiež v spojení s ďalšími návykovými látkami.

Jednou z hlavných nevýhod alkoholu, s ktorou sme všetci pravdepodobne príliš dobre oboznámení, je kocovina. Našťastie olej CBD neprichádza so žiadnym druhom opicy a môže vám dokonca pomôcť prekonať ju. V skutočnosti sa CBD olejom nemôžete predávkovať ani keď ho užijete viac, než potrebujete, nezažijete žiadne vedľajšie účinky. Je zaujímavé, ako vám CBD olej môže pomôcť bojovať proti opici z alkoholu tým, že vám uľaví od niektorých z nepríjemných príznakov, ako je úzkosť, nevoľnosť, bolesti hlavy a bolesť tela. Môže tiež zlepšiť vaše mentálne schopnosti a dostať vás do lepšej nálady. CBD zmierňuje hladinu alkoholu v krvi.

Ste pripravení vymeniť alkohol za zdravší olej CBD? Odporúčame začať s produktom CBD v MCT oleji< /a>.