Blog

ENDOKANNABINOIDNÍ SYSTÉM LIDSKÉHO TĚLA

ENDOKANNABINOIDNÍ SYSTÉM LIDSKÉHO TĚLA

Endogenní kanabinoidních systém je jedním z nejdůležitějších fyziologických systémů podílejících se na vytváření a udržování lidského zdraví.
– Vědci a lékaři po celém světě si funkcemi i mechanismem endokanabinoidního systému lidského těla lámou hlavu dodnes – proč je vlastně v  těle přítomen a jaký je přesný způsob, kterým je schopen regulovat různorodé procesy v našem tělě?

Od momentu roku 1991, kdy vědci, dá se říci omylem, objevili receptory CB1 v průběhu snahy o objasnění mechanismu působení THC, přece jen neuběhly ani dvě desítky let. Nyní je však všem zúčastněným čím dál jasnější, že je endokanabinoidní systém velice významnou součástí a mechanismem našich těl, bez kterých by například náš imunitní systém naprosto zkolaboval. V současnosti existují dva typy kanabinoidních receptorů, kterým se ve výzkumných kruzích věnuje největší pozornost, CB1 a CB2. Receptory CB1, které se nacházejí v těle, jsou nejužší spojené s mozkem a centrálním nervovým systémem, a proto zahrnují učení, paměť, hlad, rozhodování, emoce, smyslovou a motorickou odezvu a udržování rovnováhy. CB2 se většinou nachází mimo centrálního nervového systému a souvisí s imunitní funkcí.

1. O ENDOKANABINOIDNÍM SYSTÉMU SE LÉKAŘÍ DODNES NEUČÍ

V průzkumu provedeném roku 2013, trefně pojmenovaném „Ignorance is no Bliss“ (volně přeloženo „Ignorace ke štěstí nevede“), se zjistilo, že pouhých 13 % škol medicíny po celé USA budoucí doktory učí o existenci a funkcích endokanabinoidního systému“.
Nejznatelnějším problémem je doposud stále kriminalizace léčebného konopí v mnoha zemích dnešního světa, určité státy USA nevyjímaje. Výsledkem takového chování zákonodárců daných států je značné brzdění výzkumu léčebných i jiných vlastností účinků konopí. Situace se však se
stoupající popularitou medicínského kanabisu ze strany pacientů i rekreačních uživatelů mění a tím pádem se dá očekávat, že se v budoucnu téma endokanabinoidního systému v osnovách škol a univerzit po celém světě dozajista objeví.

2. NAŠE TELO SAMO PRODUKUJE KANABINOIDY

Ukázalo se, že kromně našeho dýchacího, trávicího a nervového systému máme endokanabinoidný systém dokonale navržený pro zpracování kanabinoidů, primárních složek v konopí. Je to proto, že naše těla produkují kanabinoidy přirozeně, všechny samy. Slovo „endokanabinoidy“ je ve skutečnosti zkratka pro endogenní kanabinoid, což znamená kanabinoid pocházející z organismu. Má pouze „kanabinoidů“ část, protože vědci objevili její existenci až po studiu účinků konopí na tělo.

3. ENDOKANABINOIDNÍ SYSTÉM PRACUJE NEJVÍCE, KDYŽ JSME NEMOCNÍ

Jedny z dosavadních studií zabývajících se tímto tématem zjistili, že je aktivita endokanabinoidního systému nejvíce znatelná právě v období, kdy jsou naše těla pod napadením nejrůznějších virů a bakterií. V moment, kdy k takovému napadení dojde, se začne endokanabinoidní systém snažit o navrácení rovnováhy vnitřního prostředí těla.

4. ENDOKANABINOIDNÍ SYSTÉM JE DŮVODEM, PROČ KONOPÍ PŮSOBÍ LÉČEBNĚ

Pokud začneme konzumovat exokanabinoidy, pocházející v našem případě zejména z medicínského kanabisu, začnou je endokanabinoidní receptory našich těl přijímat a náležitě využívat. S kontinuální konzumací dojde i k tvorbě receptorů nových, čerstvě připravených pro „přivítání“ budoucích exokanabinoidů.
Zvýšením funkcí tohoto systému dochází k lepšímu vyrovnání těla například se záněty. Mimo mnohé jiné terapeutické benefity patří také kvalitnější buněčné dělení, kdy je tvorba nových buněk pro tělo po přidání exokanabinoidů jednodušší. Pokud se vědcům podaří zmapovat kompletně mechanismus endokanabinoidního systému, je dost možné, že budeme následně schopni předcházet či vyhnout se celé řadě nemocí.

5. ENDOKANABINOIDNÍCH RECEPTORŮ JE V MOZKU POČETNĚ NEJVÍCE

Nejznámějším z tělu vlastních kanabinoidů je Anandamid, často nazývaný „molekula štěstí“ Molekula štěstí hraje naprosto vitální roli v regulaci toho, jak se cítíte, jakou máte náladu, jak jste schopni přemýšlet, jak jste na tom s pamětí, kritickým uvažováním i apetitem. To vše za pomocí látky, kterou je možné tělu dodat i z vnějšího světa – pomocí léčebného konopí.

6. ABYSTE DOSÁHLI STIMULACE ENDOKANABIOIDNÍHO SYSTÉMU, NEPOTŘEBUJETE  THC

Mimo nejznámější, psychoaktivní THC, které působí lékařsky pro mnohé výborně, se v případě potřeby můžete zaměřit i na „vlídněji“ působící CBD. CBD má samo o sobě vynikající antioxidační, antidepresivní a mnohé další, tělu prospěšné účinky. Bezkonkurenčně nejlepším způsobem, jak kanabinoidy přijímat, je však podle vědců stále THC i CBD zároveň – dochází tak k mocnému synergicky léčebnému efektu  kanabinoidů

7. NEDOSTATEK KANABINOIDŮ V TĚLE VEDE K VÝVOJI NEMOCÍ

Vypadá to, že pokud dojde k oslabení endokanabinoidního systému těla, ve výsledku dojde v těle ke zvýšení zánětlivosti a tím pádem i zhoršení různých kondicí, jako například chronické bolestiNárodní institut pro zdraví tuto kondici již kupodivu pojmenoval – jedná se takzvaně o „Klinický nedostatek endokanabinoidů“. Na tuto kondici se nyní zaměřuje celá řada studií.
Rozluštěním a nelezením funkčního léčebného postupu na „Klinický nedostatek endokanabinodů“, který se dost možná nachází právě v léčebném konopí, by tak mohlo dojít zároveň k nalezení úspěšné léčby různých chorob.

8. VŠECHNY SKUPINY OBRATLOVCŮ MAJÍ ENDOKANABINOIDNÍ SYSTÉM

Jak se ukázalo, endokanabinoidní systém nevlastníme jen my, lidé. Tento systém můžeme nalézt také u obojživelníků, ptáků, ryb, savců a dokonce i některých bezobratlovců. Vyzkoušejte to sami a objevte sílu cbd na vlastní těle.

Autor: highlife420
Dátum: 25. října 2020