Blog, Uncategorized

ENDOKANNABINOIDNÝ SYSTÉM ĽUDSKÉHO TELA

ENDOKANNABINOIDNÝ SYSTÉM ĽUDSKÉHO TELA

Endogénny kanabinoidný systém je jedným z najdôležitejších fyziologických systémov podieľajúcich sa na vytváraní a udržiavaní ľudského zdravia.
– Vedci a lekári po celom svete si funkciami aj mechanizmom endokanabinoidného systému ľudského tela lámu hlavu dodnes – prečo je vlastne v tele prítomný a aký je presný spôsob, ktorým je schopný regulovať rôznorodé procesy v našom tele?

Od momentu roku 1991, kedy vedci, dá sa povedať omylom, objavili receptory CB1 v priebehu snahy o objasnenie mechanizmu pôsobenia THC, predsa len neubehli ani dve desiatky rokov. Teraz je však všetkým zúčastneným čoraz jasnejšie, že je endokanabinoidný systém veľmi významnou súčasťou a mechanizmom našich tiel, bez ktorých by napríklad náš imunitný systém úplne skolaboval. V súčasnosti existujú dva typy kanabinoidných receptorov, ktorým sa vo výskumných kruhoch venuje najväčšia pozornosť, CB1 a CB2. Receptory CB1, ktoré sa nachádzajú v tele, sú najužšie spojené s mozgom a centrálnym nervovým systémom, a preto zahŕňajú učenie, pamäť, hlad, rozhodovanie, emócie, zmyslovú a motorickú odozvu a udržiavanie rovnováhy. CB2 sa väčšinou nachádza mimo centrálneho nervového systému a súvisí s imunitnou funkciou.

1. O ENDOKANABINOIDNOM SYSTÉME SA LEKÁRI DODNES NEUČÍ

V prieskume vykonanom roku 2013, trefne pomenovanom „Ignorance is no Bliss“ (voľne preložené „Ignorácia ku šťastiu nevedie“), sa zistilo, žeiba 13 % škôl medicíny po celej USA budúcich doktorov učí o existencii a funkciách endokanabinoidného systému“. Výsledkom takého správania zákonodarcov daných štátov je značné brzdenie výskumu liečebných aj iných vlastností účinkov konope. Situácia sa však so
stúpajúcou popularitou medicínskeho konopy zo strany pacientov i rekreačných užívateľov mení a tým pádom sa dá očakávať, že sa v budúcej téme endokanabinoidného systému v osnovách škôl a univerzít po celom svete dozaista objaví.

2. NAŠE TELO SAMO PRODUKUJE KANABINOIDY

Ukázalo sa, že okrem nášho dýchacieho, tráviaceho a nervového systému máme endokanabinoidný systém dokonale navrhnutý na spracovanie kanabinoidov, primárnych zložiek v konope. Je to preto, že naše telá produkujú kanabinoidy prirodzene, všetky samé. Slovo „endokanabinoidy“ je v skutočnosti skratka pre endogénny kanabinoid, čo znamená kanabinoid pochádzajúci z organizmu. Má iba „kanabinoidov“ časť, pretože vedci objavili jej existenciu až po štúdiu účinkov konope na telo.

3. ENDOKANABINOIDNÝ SYSTÉM PRACUJE NAJVIAC, KEĎ SME CHOROBY

Jedny z doterajších štúdií zaoberajúcich sa touto témou zistili, že je aktivita endokanabinoidného systému najviac viditeľná práve v období, kedy sú naše telá pod napadnutím najrôznejších vírusov a baktérií. V momente, keď k takémuto napadnutiu dojde, sa začne endokanabinoidný systém snažiť o navrátenie rovnováhy vnútorného prostredia tela.

4. ENDOKANABINOIDNÝ SYSTÉM JE DÔVODOM, PREČO KONOPÍ PÔSOBÍ LIEČEBNE

Ak začneme konzumovaťexokanabinoidy, pochádzajúce v našom prípade najmä z medicínskeho konopí, začnú ich endokanabinoidné receptory našich tiel prijímať</ strong> a náležite využívať. S kontinuálnou konzumáciou dôjde aj k tvorbe receptorov nových, čerstvo pripravených na „privítanie“ budúcich exokanabinoidov.
Zvýšením funkcií tohto systémudochádza k lepšiemu vyrovnaniu tela napríklad so zápalmi. Okrem mnohých iných terapeutických benefít patrí aj kvalitnejšie bunkové delenie, kedy je tvorba nových buniek pre telo po pridaní exokanabinoidov jednoduchšia. Ak sa vedcom podarí kompletne zmapovať mechanizmus endokanabinoidného systému, je dosť možné, že budeme následne schopní predchádzať či vyhnúť sa celému radu chorôb.

5. ENDOKANABINOIDNÝCH RECEPTOROV JE V MOZKU POČÍTANE NAJVIAC

Najznámejším z tela vlastných kanabinoidov jeAnandamid, často nazývaný „molekula šťastia“ Molekula šťastia hrá úplne vitálnu úlohu v regulácii toho, ako sa cítite, akú máte náladu, ako ste schopní premýšľať, ako ste na tom s pamäťou, kritickým uvažovaním i apetítom. To všetko za pomoci látky, ktorú je možné telu dodať aj z vonkajšieho sveta – pomocou liečebného konope.

6. ABY STE DOSIAHLI STIMULÁCIA ENDOKANABIOIDNÉHO SYSTÉMU, NEPOTREBUJETE semienka-3-ks-dutch-passion.html“>THC

Mimo najznámejšej, psychoaktívnej THC, ktoré pôsobia lekársky pre mnohých výborne, sa v prípade potreby môžete zamerať aj na „vľúdnejšie“ pôsobiaci CBD</ strong>. CBD má samo o sebe vynikajúce antioxidačné, antidepresívne a mnohé ďalšie, telu prospešné účinky. Bezkonkurenčne najlepším spôsobom, ako kanabinoidy prijímať, je však podľa vedcov stále TCB i CBD zároveň – dochádza tak k mocnému synergicky liečebnému efektu kanabinoidov

7. NEDOSTATOK KANABINOIDOV V TELE VEDIE K VÝVOJU CHOROBY

Vyzerá to, že pokiaľ dôjde k oslabeniu endokanabinoidného systému tela, vo výsledku dôjde v tele k zvýšeniu zápalovosti a tým pádom aj zhoršeniu rôznych kondícií, ako napríklad chronické bolesti. Národný inštitút pre zdravie túto kondíciu už napodiv pomenoval – jedná sa takzvane o „Klinický nedostatok endokanabinoidov“. Na túto kondíciu sa teraz zameriava celý rad štúdií.
Rozlúštením a nelezením funkčného liečebného postupu na „Klinický nedostatok endokanabinodov“, ktorý sa dosť možno nachádza práve vliečebnom konope, by tak mohlo dôjsť zároveň k nájdenie úspešnej liečby rôznych chorôb.

8. VŠETKY SKUPINY OBRATLOVKOV MAJÚ ENDOKANABINOIDNÝ SYSTÉM

Ako sa ukázalo, endokanabinoidný systém nevlastníme len my, ľudia. Tento systém môžeme nájsť aj u obojživelníkov, vtákov, rýb, cicavcov a dokonca aj niektorých bezstavovcov . Vyskúšajte to sami a objavte silu cbd na vlastnom tele.

Autor: highlife420
Dátum: 25. října 2020